Ogłoszenia o naborze

Ogłoszono przez Marta Kin-Malesza

Diagnosta laboratoryjny - mikrobiolog (Etatów: 1 )

Status: Weryfikacja kandydatów

Termin składania ofert:

Wydział: Dział Diagnostyki Laboratoryjnej

Miejsce zatrudnienia: Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc ul. Jagiellońska 78 10-357 Olsztyn

Nr ogłoszenia: 1/2017

Identyfikator: Oferta pracy - diagnosta laboratoryjny - mikrobiolog

Informacje dodatkowe:

Zakres stanowiska:

Wykonywanie czynności diagnosty laboratoryjnego z zakresu bakteriologii.

Wykształcenie:

Tytuł zawodowy diagnosty laboratoryjnego

Prawo wykonywania zawodu

Doświadczenie:

Mile widziana dotychczasowa praca w laboratorium mikrobiologicznym

Dokumenty jakie należy złożyć:

CV, list motywacyjny

Oświadczenie kandydata dotyczace przetwarzania danych osobowych do celów rekrutacji

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe i doświadczenie

Bliższych informacji udziela: Kieronik DDL Małgorzata Rosłan , tel. 89 532 29 22.